دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

خوشبختانه مقاله " بررسی تحلیلی مقوله ی انسان شناسی دین صابئین مندائی" در مجله دو فصلنامه علمی- پژوهشی انسان پژوهی دینی پذیرفته گردید.

عنوان مقاله: بررسی تحلیلی مقوله ی انسان شناسی دین صابئین مندائی

نویسندگان: عزیز سواری، مسعود صفایی مقدم، سید جلال هاشمی

مقاله شما بر مبنای نظرات داوران پذیرفته شده است و در شماره های بعدی این مجله، چاپ خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۳ ، ۱۱:۴۱
دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه چمران